Մենք կազմակերպում ենք
Ծերերի խնամք


Բոլոր ծառայությունները


Եղանակը Երևանում


Եղանակը Հայաստանում

Հայ 150 թագուհիները

Հայ ժողովրդի պատմության մեջ թագավորների կողքին իրենց ուրույն տեղն են ունեցել հայոց թագուհիները: Միջնադարում 100-ից ավելի թագուհիներ դարձել են Հայաստանի հարևան քրիստոնյա տերությունների թագուհիներ ու իշխանուհիներ, իսկ նրանցից 10-ը Բյուզանդիայի կայսրուհիներ: Նրանց կարելի էր անվանել հայ թագուհիներ, ոչ թե հայոց թագուհիներ: Հայոց թագուհիները եղել են հայոց պետական կազմավորումների տիրակալների կանայք: Ըստ մեզ հասած տեղեկությունների Հայաստանը ունեցել է 150 թագուհի: 103-ը ազգությամբ հայ, 1-ը ասորի, 8-ը՝ պարթև, 6-ը պարսիկ, 2-ը՝ ալան, 9-ը՝ հոււյն, 6-ը հռոմեացի, 4-ը՝ վրացի, 10-ը՝ ֆրանսիացի, 1-ը՝ մոնղոլ: Հայոց թագավորնրից միայն Գագիկ Բ Բագրատունին էր, որ գահակալման ընթացքում ամուսնացած չէր: Բայց հետագայում գահընկեց լինելուց հետո ամուսնացել է:

Զաբելի թագադրությունը  Զաբելի թագադրությունը

Պատմության ընթացքում հայոց թագուհիներն օգնել են իրենց ամուսիններին, մասնակցել երկրի կառավարման ու պաշտպանության գործին: Ստորև ներկայացված են հայոց պատմությանը հայտնի 150 թագուհիները:

  1. Սոսեմ

  2. Եպիգե

  3. Արքանա

  4. Արարանսա

  5. Նաիրա

  6. Թարիրիա

  7. Թիլամա

  8. Բագենա

  9. Սուսարատու

 10. Ռուսաինա

 11. Հասիս

 12. Կոթոն  

  13. Օրաշ

 14. Ուրանիա

 15. Պատար

 16. Ծիրանե  

 17. Հուծան

 18. Կապուտան

 19. Ասարհադոնիա

 20. Ծամծամ

 21. Վանուհի

 22. Զարուհի

 23. Տիգրանուհի

 24. Միհրանա

 25. Սիփանե

 26. Ասատերա

 27. Հռոդոգունե

 28. Ծովինար

 29. Նանե

 30. Արեգ

 31. Երվանդուհի

 32. Սամոսիա

 33. Հիերաքսիա

 34. Անտիոքիա

 35. Աստղիկ

 36. Լուսատիկին

 37. Հուտոմիա

 38. Մորճ

 39. Ասպանույշ

 40. Արտասա

 41. Արշանույշ

 42. Ոսկեմայր

 43. Հայամա

 44. Սաթենիկ

 45. Դշխո

 46. Անահիտ

 47. Հուտոմիա

 48. Կլեոպատրա

 49. Համասփյուռ

 50. Սոսեմ-Զոսիմա

 51. Զահանիրա

 52. Արաքսա

 53. Սասա

 54. Ջանամա

 55. Օգտավա

 56. Էրատո

 57.Հարմոնիա

 58. Արշակադուխտ

 59. Անույշ

 60. Էլեկտրա

 61. Բագրատուհի

 62. Շահասպդուխտ

 63. Զենոբիա

 64. Մայա  

 65. Զենոբիա

 66. Բակուրադուխտ

 67. Ճերմակուհի

 68. Կապիտոլա

 69. Սանդուխտ

 70. Սիրունիկ

 71. Նազենիկ

 72. Վաղարշուհի

 73. Սիլվա

 74. Մազետա

 75. Արշամուհի

 76. Խոսրովանույշ

 77. Նուշիկ

 78. Սասանդուխտ

 79. Ներսեհանույշ

 80. Աշխեն

 81. Ճախրուհի

 82. Բամբիշ

 83. Փառանձեմ

 84. Օլիմպդիա

 85. Զարմանդուխտ

 86. Ռոմելա

 87. Վարդանդուխտ

 88. Սմբատուհի

 89. Զրվանդուխտ

 90. Գեղանույշ

 91. Շապուհդուխտ

 92. Քնքուշ

 93. Հայրանուշ

 94. Հովանդուխտ

 95. Սոփիա

 96. Հուրամա

 97. Շուշանիկ

 98. Գրիգորանույշ

 99. Կատրանիդե

 100. Աշոտդուխտ

101. Սահականույշ

102. Մարիամ

103. Խոսրովանույշ

104. Կատրանիդե

105. Կատրանիդե

106. Շուշան

107. Ֆլորա

108. Թագուհի

109. Գրիգորադուխտ

110. Մլքե

111. Գուրգենդուխտ

112. Կատա

113. Դերենիկուհի

114. Գայանե

115. Խուշուշ

116. Փառիսուհի

117. Գորանդուխտ

118. Գորանդուխտ

119. Արուսյակ

120. Զորակրցել

121. Հռիփսիմե

122. Մամքան

123. Ռուզուքան

124. Սեդա

125. Շահանդուխտ

126. Քուպղիդուխտ

127. Սոփի

128. Շահանդուխտ

129. Հրանուշ

130. Մարիամ

131. Կատա

132. Մամա

133. Զաբլուն

134. Սիպիլ

135. Զաբել

136. Կեռան

137. Մարգարիտա

138. Մարգարիտա

139. Զաբել

140. Խաթուն

141. Բեատիրչե

142. Ագնես

143. Զաբլուն

144. Հովհաննա

145. Ալիս

146. Կոստանդիա

147. Կանդակուզենիա

148. Մարիուն

149. Օշինդուխտ

150. Մարգարիտա

 


աղբյուր`Գայանե Իսպիրյան

up

Արտարժույթի հաշվիչ

 

 


  413.59
  11.54
  573.7