Մենք կազմակերպում ենք
Ծերերի խնամք


Բոլոր ծառայությունները


Եղանակը Երևանում


Եղանակը Հայաստանում


Խնձոր 1 կգ: 450 amd
  1.09
  38.99
  0.78Դեղձ 1 կգ: 2800 amd
  6.77
  242.63
  4.88Ձմերուկ 1 կգ: 2400 amd
  5.80
  207.97
  4.18Ելակ է կգ: 9900 amd
  23.94
  857.89
  17.26Գազար: 350 amd
  0.85
  30.33
  0.61Բողկ սպիտակ: 270 amd
  0.65
  23.40
  0.47Կաղամբ 1կգ: 720 amd
  1.74
  62.39
  1.26Խաղող 1 կգ: 1500 amd
  3.63
  129.98
  2.61Տանձ 1 կգ: 1700 amd
  4.11
  147.31
  2.96Նուռ 1 կգ: 3260 amd
  7.88
  282.50
  5.68Նեկտարին 1 կգ: 2320 amd
  5.61
  201.04
  4.04Սալոր 1 կգ: 1960 amd
  4.74
  169.84
  3.42up

Արտարժույթի հաշվիչ

 

 


  413.59
  11.54
  573.7